Müze Koleksiyonumuzda yer alan eserlerimizin konu alan bilimsel yayınlar

Kitaplar

Rifat Ergeç. Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi. GNG Ofset. Gaziantep, 2016. incelemek için

Halil İbrahim Yakar. Gaziantep Kitabeleri Bir Şehrin Hüviyeti.  Ankara, 2014.

Murat Uğurluer. Osmanlı Dönemi Gaziantep Bakırcılığı. MCG Tarih ve Kültür Yayınları, Gaziantep, 2015.

Murat Uğurluer. Osmanlı dönemi Gaziantep Kuyumculuğu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Yayınları. Gaziantep, 2016.

Murat Uğurluer. Gaziantep'in Unutulan El Sanatı. Surre Alayı Sandıkları. Gaziantep, 2020.

 

Makaleler

Timur Demir ve Rifat Ergeç, 2001. "Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi'nde Sergilenen Antep Savunması'na Ait Olması Muhtemel Eserler". Arulis Dergisi, 44-49. Erişim

Ruhi Ersoy. "Gaziantep Eğlence Yaşamında Karagöz Oyunu ve Soküm Bağlamındaa Gaziantepli Karagöz UStası Mehmet Parlaksoy'un Koleksiyonu". Erişim