ARKEOLOJİ, KÜLTÜR, TARİH KONUŞMALARI

20 MAYIS 2022

Çevrim İçi

GAÜN YOUTUBE

Uluslararası Müzeler Günü

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 1977 yılından itibaren, toplumların gelişmesinde müzelerin önemini vurgulamak ve toplumun dikkatini müzelere çekebilmek için her yıl 18 Mayıs gününde “Müzeler Günü” kapsamında belirlenen ana tema etrafında çeşitli etkinler gerçekleştirilir. 2022 yılı teması "Müzelerin Gücü" olak belirlenmiştir. 

 

Arkeoloji, Kültür ve Tarih Konuşmaları

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi Koordinatörlüğünde 2022 yılı Müzeler Günü sebebi ile 20 Mayıs 2022 tarihinde organize edilen “Arkeoloji, Kültür ve Tarih Konuşmaları” sempozyumu davetli konuşmacıların Arkeoloji, Kültür ve Tarih bağlamında akademik nitelikte olan araştırmalarını ve fikirlerini toplum geneline hitap edecek şekilde paylaştığı çevrim içi yapılacak bir organizasyondur.      

Müzelerin toplumsal işlevleri arasında en önemli misyonlardan biri “eğitim”dir. Müzeler haftası nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi eğitim misyonu bağlamında “Popüler Bilim” ilkeleri ile toplumun geneline ulaşmak amacıyla “Arkeoloji, Kültür ve Tarih Konuşmaları Sempozyumunu” organize etmektedir.

 

           DÜZENLEME KURULU

Dr.Öğr.Üyesi Timur DEMİR

Dr.Öğr.Üyesi Nimet Pınar ÖZGÜNER GÜLHAN

Dr.Öğr.Üyesi Makbule EKİCİ

İlyas YILMAZ

Elmas BULUT

 

                      BİLİM ve DANIŞMA KURULU

 Prof.Dr. Arif ÖZAYDIN                                         M. Bülent ÖZTÜRK

Gaziantep Üniversitesi Rektörü                Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü

                              Prof.Dr. Halil  İbrahim YAKAR

                              Prof.Dr. Atilla ENGİN

                              Prof.Dr. Zeynel ÖZLÜ

                              Prof.Dr. İsmail BAYKARA

                              Prof.Dr. Yücel KARADAŞ

                              Doç.Dr. Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA

                              Doç.Dr. Münteha ŞAHAN DİNÇ

                              Doç.Dr. Emre TAŞTEMÜR

                              Dr.Öğr.Üyesi Timur DEMİR

                              Dr.Öğr.Üyesi Nimet Pınar ÖZGÜNER GÜLHAN

                              Dr.Öğr.Üyesi Makbule EKİCİ

 

Program